Kontraktsvilkår

Regler og vilkår
				
					1.  Ved opprettelse av medlemskap i Fitness 24/7 vil en motta den første faktura pr e-post (om man ikke betaler direkte i resepsjonen). En betaler da for resten av inneværende mnd, neste måned og ett adgangskort. Det vil fremkomme ett fakturagebyr på 50,- etter første faktura. Om en oppretter avtalegiro er det ingen fakturagebyr. Adgangskortet er ingen depositum, det eier man og kan brukes om igjen ved oppsigelse/innmelding. For firmaavtaler og andre spesielle avtaler gjelder egne priser. Om faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato vil fakturaen bli sendt til Remind, som da har ansvaret for fakturaen og sender ut purringer/inkassoer.

2.  Adgangskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre. Medlemmer plikter så snart som mulig å melde fra om tapt kort, og utstedelse av nytt kort belastes med kr 199,-

3.  Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

4.  Medlemmer har ikke anledning til å slippe inn personer som ikke er medlemmer. Gjestetrening/prøvetime er kun tillat under resepsjonens åpningstider, eller ved avtale med Fitness 24/7 (Er personen som skal ha prøvetime under 18 år, kreves det godkjenning av en foresatt). Brudd på dette kan medføre tapt medlemskap.

5.  Medlemmer som oppfører seg voldelig, provoserende eller truende blir utestengt av Fitness 24/7

6.  Lokalene er kamera overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang.

7.  All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til trening i våre sentre. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk og sette seg inn i hvordan utstyret fungerer. 

8.  Medlemmer under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra en foresatt, hvor fullt ansvar for medlemskapet hviler på oppgitt foresatt. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barn ikke tas med inn på senteret.

9.  Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befnner seg på senteret. Hengelås til skap som blir brukt ureglementert vil bli klippet opp og skapene tømt. Utgifter i forbindelse med dette er medlemmets ansvar. 

10. Alle medlemmer er pliktig til å vaske apparet etter bruk med sprayflasker og tørkepapir som er i treningssenteret. Medlemmet plikter å være med på å holde orden ved å rydde på plass utstyr etter bruk. Mislighold av ordensregler kan føre til tap av medlemskap.

11. Enhver befatning med dopingmidler nevnt i IOC#s lister medfører livsvarig utestengning fra alle Fitness 24/7.

12. Det er 1 måned oppsigelsestid. Dvs måneden du er i pluss neste måned. Oppsigelse må skje via e-post til post@fitness247.no eller via vårt kontaktskjema på vår hjemmeside www.fitness247.no

13. Angrerett og reklamasjon iht norsk lov. Bruk kontaktskjema på hjemmesiden for overnevnte.

14. Frysning av medlemskap er mulig. Det må gis beskjed minimum 15 dager før måneden man vil fryse starter, og en kan kun fryse hele kalendermåneder. Beskjed gis via e-post eller kontakt skjema på hjemmesiden.

15. Endring i vilkårene: Fitness 24/7 forbeholder seg retten til å endre vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeure. Er Fitness 24/7 forhindret fra å levere tjenesten grunnet omstendigheter man ikke kan råde over, som brann, krig, pandemi eller lignende er Fitness 24/7 fritatt for alt ansvar. Fitness 24/7 er kun ansvarlig for tap av pris på tjenesten, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Fitness 24/7 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Fitness 24/7 kontroll, og som Fitness 24/7 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
				
			

Bli medlem!

Fyll ut skjema og trykk send for å registrere deg som medlem hos Fitness 24/7.  Prisen er 349,- pr måned pluss ett engangsbeløp på 199,- for adgangskortet (Er du under 18 år vil det komme opp en side en foresatt må fylle ut)