Min Personlige Trener

Dette er en digital personlig trener. Her kan en få gratis personlige treningsprogram. En kan få nytt program så ofte en vil. Det følger også med ett fullstendig treningsbibliotek med videoer over alle øvelsene vi har.

Etter man har registrert bruker her på treningssenteret kan man logge seg inn via hjemmesiden www.minpersonligetrener.no og få tilgang til sitt treningsprogram og treningsbiblioteket. En kan også lage nytt treningsprogram der. PÅ denne måten kan en bruke sin mobil, slik at man slipper å gå til den digitale treneren hver gang.

003